..::МЦ Хипоталамус Пловдив::..
Д-р Георги Тотев - акушерство и гинекология

Специалист акушер – гинеколог с дългогодишен опит.

Извършва:

 • Амбулаторни прегледи;
 • Проследяване на бременност – женска консултация;
 • Профилактика на рака на маточната шийка – цитонамазки, биопсии.

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
11:00 - 19:00 11:00 - 19:00 11:00 - 19:00 11:00 - 19:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

Д-р Росен Пегров - акушерство и гинекология

Специалист акушер – гинеколог с дългогодишен опит

 

Извършва:

 • амбулаторна консултативна дейност
 • диспансерно наблюдение на болни
 • дейности по програма „Майчино здравеопазване”
 • ехография (използват се абдоминален и вагинален трансдюсери)

Високоспециализирана дейност:

 • Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00

Д-р Светлана Николова - акушерство игинекология

Д-р Николова завършва медицина през 1989г. във ВМИ - Пловдив През 1996г. придобива специалност по Акушерство и гинекология. Работи като акушер - гинеколог в МБАЛ и МЦ 1 - гр. Момчилград Притежава следдипломни квалификации по ехография и Доплерова диагностика, Колпоскопия и Деструктивно лечение, Лапароскопия и Хистероскопия

Специализирани дейности:

 • Консултативни прегледи
 • Диспансерно даблюдение на бременни

Високоспециализирани дейности:

 • Колпоскопия
 • Деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
- 13:30 - 18:00 - Асеновград 13:30 - 18:00 - 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00

Д-р Васил Бутев - кардиолог

Д-р Бутев е завършил ВМИ - Пловдив през 1978г. До 1988г. е завеждащ Вътрешно отделение в Момчилград. През 1985г. взима специалност Вътрешни болести. От 1988 до 1990г. е методист и консултант за Източните Родопи. През 1990г. взима специалност Кардиология. Специализирал е кардиология в Медицинска академия - София при акад. Чудомир Рачев и акад. Илия Томов. От 1990 е консултант в Хирургичен блок на I-ва градска болница - гр. Пловдив. Д-р Бутев е бил на специализация по кардиология в Египет, Малта и Испания.


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
- 08:00 - 11:00 14:00 - 18:30 14:00 - 18:30 14:00 - 18:30 - Асеновград 14:00 - 18:30

Д-р Росица Грозева - Кардиолог

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
08:00 - 13:00 13:00 - 18:00 - Асеновград - 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 - Асеновград 08:00 - 13:00 - Асеновград

Д-р Елена Иванова - невролог

Д-р Иванова извършва амбулаторна и домашна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни, високоспециализирана дейност – Доплерова сонография, Дуплекс скенирне на каротидни артерии


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
13:30 - 19:00 08:30 - 13:30 08:30 - 19:00 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30

Д-р Десислава Йоргова - невролог
Д-р Йоргова извършва амбулаторна и домашна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни, високоспециализирана дейност – Доплерова сонография, Дуплекс скенирне на каротидни артерии

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
- 14:00 - 18:30 - 14:00 - 18:30 - -

Д-р Димитър Чолаков - неврохирург

Д-р Чолаков извършва амбулаторна консултативна дейност


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
в отпуск - в отпуск - в отпуск - в отпуск - в отпуск - в отпуск -

Д-р Борислав Калнев - неврохирург

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
16:00 - 19:00 - - 16:00 - 19:00 - -

Д-р Анастас Белев - ортопед - травматолог

Д-р Анастас Белев е завършил медицина във ВМИ гр. Пловдив през 1984г. Три години и половина е работил в Работническа болница - гр. Мадан и след това 4 години във ВМИ гр. Пловдив, като ординатор и асистент. От октомври 2009г. е завеждащ ортопедично отделение в МБАЛ „ Каспела“. Специализирани медицински дейности: Имобилизация на крайници Отстраняване на шини и гипсови превръзки Репозиция при луксация на става Експертиза на работоспособността и документи за ТЕЛК Високоспециализирани медицински дейности: Диагностична и терапевтична пункция на стави


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
- 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 - Асеновград - - -

Д-р Димитър Паунов - хирург
Д-р Паунов извършва амбулаторна консултативна дейност

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
14:00 - 18:00 08:00 - 13:30 14:00 - 18:00 08:00 - 13:30 - -

Д-р Димчо Аргиров - хирург
Д-р Аргиров извършва амбулаторна консултативна дейност

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
14:00 - 18:00 - - 14:00 - 18:00 - -

Д-р Иван Горанов - ревматолог

Д-р Горанов завършва медицина през 1987 година във ВМИ Пловдив. Работи последователно като участъков терапевт, ординатор Вътрешно отделение, завеждащ Интензивен сектор в ОБ- Пещера. 1992- 1993 ординатор Функционално отделение на Спортен диспансер - Пловдив. От 1993 година работи в МБАЛ Пловдив АД, като от 2006 година е Началник на Ревматологично отделение. Има признати специалности Вътрешни болести от 1993 година и Ревматология от 2000 година.  Член е на Европейската Лига за борба с ревматичните заболявания (EULAR)  и на Eвропейския конгрес за остеопороза и остеоартоза (ECCEO) от 2009 година.

 

Специализирани медицински дейности:

 • Консултативен преглед на пациенти с дегенеративни,      възпалителни и системни заболявания на съединителната тъкан, остеопороза,      заболявания на гръбначния стълб, васкулити, неясни температурни      състояния.
 • Диспансерно наблюдение на пациенти със системни и      възпалителни заболявания на съединителната тъкан по Приложение № 14
 • Ултразвукова диагностика на стави
 • Ставни манипулации под УЗ контрол
 • Вискосуплиментация на големи стави
 • Локална терапия
 • Издаване на протоколи за лечение с биологични средства (Енбрел, Хумира, Цимзия, Симпони)
 • Експертиза на работоспособността и документи за ТЕЛК

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 - Асеновград - -

Д-р Йорданка Йовкова - ендокринолог

Д-р Йовкова извършва амбулаторна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
08:30 - 16:30 08:30 - 16:30 08:30 - 16:30 08:30 - 16:30 08:30 - 13:00 08:30 - 13:30

Д-р Теменужка Рангелова - психиатър

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
09:00 - 13:00 - 09:00 - 13:00 - - -

Доц. Д-р Мария Спасова - детски онкохематолог

Доц. Спасова извършва амбулаторна консултативна дейност


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
- 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 - - -

Д-р Санта Гутман - детски кардиолог

Д-р Гутман извършва амбулаторна консултативна дейност


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 - -

Д-р Цветелина Цветанова - Детски ендокринолог

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
14:30 - 18:00 - - 14:30 - 18:00 - -

Д-р Страшимир Иванов - уролог

Д-р Иванов завършва медицина през 1968г. във ВМИ - Пловдив.

Има придобити специалности по Урология и Хирургия. пет години работи като уролог в Окръжна болница Бургас.

От 1974г. последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра по болнична хирургия в 3-та хирургия, а от 1980г. главен асистент в Клиника по Урология на ВМИ - Пловдив.

 

Специализирани медицински дейности:

 • консултативни прегледи
 • диспансерно наблюдение на болни
 • ултразвукова диагностика на коремни органи
 • ултразвукова диагностика на пикочополовата система

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
09:00 - 12:00 14:00 - 17:00 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00 - -

Д-р Лидия Абаджиева - нефролог

През 1973 г. постъпва на работа в Окръжна болница гр. Кърджали - вътрешно и кардиологично отделение. Работи три години в ТЕЛК - Пловдив. През 1977г. придобива специалност "Вътрешни болести", а през 1988 и специалност "Бъбречни болести". От 1981 г. работи като завеждащ поликлинично вътрешно отделение към I-ва поликлиника и завеждащ отделение към II-ра градска болница в гр. Пловдив. От 1988г. до 2000г.  работи като специалист- нефролог към МБАЛ "Св. Пантелеймон". В момента работи в МЦ Хипоталамус и  ДКЦ VII.

Допълнителна специализация:

От 1989 г. практикува ехография, а от 2002 г. и цветен доплер на коремни органи и доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове. Многократно е провеждала специализации в София и Варна. Преминава курсове за придобиване на дипломи и сертификати за коремна ехография, щитовидна, простатна и млечна жлеза, както и за цветен и power доплер. От 1986 г. се занимава с ДПХ и консервативното и лечение.

Специализирани медицински дейности:

 • консултативни прегледи
 • ултразвукова диагностика на всички коремни органи
 • работи по програма за хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и специализирано лечение на бъбречни анемии

Високоспециализирани медицински дейности:

 • Доплерово ултразвуково изследване на бъбречните съдове (код ВСД 88.75 по НЗОК)

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
- 14:00 - 19:00 - 14:00 - 18:00 - Асеновград - -

Д-р Христо Славов - оториноларинголог - УНГ

Д-р Славов извършва амбулаторна консултативна дейност


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
15:00 - 18:30 08:00 - 12:00 - 15:00 - 18:30 - -

Д-р Василка Атанасова - очни болести

Д-р Атанасова извършва амбулаторна консултативна дейност


Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 - -

Д-р Йосиф Пехливанов - физиотерапевт

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 - -

Д-р Йорданка Янева - физиотерапевт

Работен график:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък четни дни Петък нечетни дни
- 08:00 - 13:30 08:00 - 13:30 08:00 - 13:30 08:00 - 13:30 08:00 - 13:30

Партньори на МЦ Хипоталамус
Национална Здравноосигурителна каса Дженерали Закрила АД Писанец "Медико-диагностична лаборатория"
"Здравноосигурителен институт" АД ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД "НИСЕТ" ООД Медицински информационни системи
България Здраве АД FiHelth - ЗОК