..::МЦ Хипоталамус Пловдив::..
Структура по Физикална и рехабилитационна медицина

От началото на тази година "МЦ Хипоталамус" разшири дейността си и вече разполага със сектор "Физиотерапия и рехабилитация". Новата ни структура е съчетание от модерна апаратура, амбициозен екип от висококвалифицирани специалисти, добре обучен и любезен персонал. Центърът е с просторна зала за физиотерапия и лечебна физкултура. Физиотерапията е форма на лечение, която използва разнообразна апаратура – ниско- и средночестотни електрически токове, нискочестотно магнитно поле, ултразвук, топлинни фактори, лечебна физкултура - за да възстанови, да подобри или да поддържа функциите и движенията на човешкото тяло. Съобразява се със степента на ограниченията в движенията или функциите.Д-р Йосиф Пехливанов (физиотерапевт):
"Физиотерапията активира най-важните биохимични процеси в организма, събужда вътрешните резерви, укрепва защитните системи и по този начин намалява продължителността на лечението, ускорява оздравителните процеси."

Първата стъпка е оценка на физическото състояние на пациента от лекар - специалист по физикална и рехабилитационна медицина, на базата, на която екипът ни от физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори ще изготви индивидуална лечебно-оздравителна програма.Правилно подбраният диапазон от физиотерапевтични техники, с които медицинският център разполага дава много добри резултати. Това което можем да обещаем на пациентите на "МЦ Хипоталамус" е индивидуален подход с цел постигане на максимален ефект от процедурите в сектор "Физиотерапия и рехабилитация"."
Партньори на МЦ Хипоталамус
Национална Здравноосигурителна каса Дженерали Закрила АД Писанец "Медико-диагностична лаборатория"
"Здравноосигурителен институт" АД ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД "НИСЕТ" ООД Медицински информационни системи
България Здраве АД FiHelth - ЗОК