..::МЦ Хипоталамус Пловдив::..
В МЦ Хипоталамус работи ДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ за неотложна медицинска помощ. Кабинетът предоставя 24 часово медицинско обслужване на гражданите и гостите на град Пловдив, както и на жителите от близките населени места

ПРЕДЛАГАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ:
 • Амбулаторни прегледи
 • Домашни прегледи
 • Мъртво проверителство
  • издаване на "Съобщение за смърт"
  • Издаване на "Разрешително за кремация
Манипулации:
 • ЕКГ
 • Венозна инжекция
 • Мускулна инжекция
 • Подкожна инжекция
 • Вземане на биологичен материал
 • Епикутанна проба
 • Инсталиране на медикаменти през катетър, сонда, дренаж
 • Предна тампонада на носа
 • Екстракция на чуждо тяло от слухов проход
 • Въвеждане на уретрален катетър
 • Промивка на уретрален катетър
 • Промивка на рана
 • Превръзка на рана
 • Първична обработка и превръзка на рана
 • Отстраняване на хирургични материали - хирургични конци, дрен и др.
 • Прилагане на тетаничен анатоксин (ТАП)
Партньори на МЦ Хипоталамус
Национална Здравноосигурителна каса Дженерали Закрила АД Писанец "Медико-диагностична лаборатория"
"Здравноосигурителен институт" АД ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД "НИСЕТ" ООД Медицински информационни системи
България Здраве АД FiHelth - ЗОК