..::МЦ Хипоталамус Пловдив::..

Новини в МЦ Хипоталамус

Медицински център ХИПОТАЛАМУС ООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Центърът предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на хората.
Центърът осъществява медицинската си дейност чрез следните профилни специалности:
 • Акушерство и гинекология
 • Вътрешни болести
 • Дерматовенерология
 • Детски болести
  • Детска неврология
  • Детска хематология
  • Детска онкология
  • Детска кардиология
  • Детска ревматология
  • Детска гастроентерология
  • Детска ендокринология
 • Ендокринология
 • Кардиология
 • Неврология
 • Неврохирургия
 • Нефрология
 • Очни болести
 • Оториноларингология (УНГ)
 • Психиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Психология
 • Ревматология
 • Урология
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хирургия
Високоспециализирани медицински дейности:
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Ехография на млечни жлези
 • Трансфонтанелна ехография
 • Ехография на стави
 • Доплерова сонография
 • Дуплекс скениране на каротидни артерии
 • Дуплекс скениране на вертиврални артерии
 • Дуплекс доплер на бъбречни съдове
 • Паравертибрални блокади
 • Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка ( обгаряне на ранички )
 • Лазер терапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
 • Криотерапия и лазер терапия на доброкачествени кожни тумори
 • Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имуннофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
Експертиза на временната неработоспособност:
 • Обща ЛКК
 • Акушеро-гинекологична ЛКК
 • Педиатрична ЛКК
Статии
Рак на простатата

Особеностите в течението на това заболяване понякога е продължителното развитие, без каквито и да е било прояви. Първите, но за съжаление и далеч не ранни признаци се явяват разстройствата в уринирането, заповедните позиви, наложителното отиване в тоалет
Прочети цялата статия
Безплодието – сериозен проблем за семейството и обществото

За безплодни се приемат семействата, водещи нормален полов живот, без прилагане на противозачатъчни средства, при които не настъпва бременност в продължение на две години.
Прочети цялата статия
Генитален пролапс

Гениталният пролапс е заболяване, което се среща предимно при пациентки във възрастта на климакса и менопаузата. Изразява се в спадане на влагалищните стени и матката, което може да е частично или тотално.
Прочети цялата статия
РАКЪТ НА ГЪРДАТА

Туморните заболявания на женската гърда представляват значителен процент от туморните заболявания като цяло. Своевременното откриване на рака на гърдата се явява на-ефикасно средство за борбата с болестта.
Прочети цялата статия
Партньори на МЦ Хипоталамус
Национална Здравноосигурителна каса Дженерали Закрила АД Писанец "Медико-диагностична лаборатория"
"Здравноосигурителен институт" АД ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД "НИСЕТ" ООД Медицински информационни системи
България Здраве АД FiHelth - ЗОК